Profilbokstäver

Profilbokstäver, släta 3 mm Profil 00 eller Profil 01 med svetsad kant, samt framåtlysande, bakåtlysande corona eller varför inte både och.

Vi hjälper dig med ditt val av profilbokstäver som i många fall är den elegantaste formen av fasad- / ljusreklam då den ger mindre påverkan på arkitekturen än tex. ljuslådor